Skip to content

Respijtzorg

Respijtzorg is bedoeld om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten van hun zorgtaken. Dit kan om diverse redenen het geval zijn, van oververmoeidheid tot en met studieverplichtingen of gewoon even een tijdje vrij te zijn van de zorg.
Voorwaarde daarbij is dat de zorg wel op een verantwoorde manier overgenomen kan worden. Bij een complexe zorgvraag moet dan ook een professionele zorgorganisatie ingeschakeld worden.

IC Thuiszorg is zo een organisatie, zij biedt thuiszorg aan een grote diversiteit van cliënten waarbij er een lichte tot en met complexe zorgvraag is.

Hiervoor kunnen vrijwilligers worden ingezet die al ervaren zijn bij lichte zorgtaken zoals hulp in de huishouding, helpen met aankleden of er op toezien dat men op tijd eet of medicijnen inneemt.
Daarnaast kunnen er ook zorgmedewerkers worden ingezet waarbij elk gewenst niveau (helpende tot en met verpleegkundige) door IC Thuiszorg ingezet kan worden.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op om te informeren hoe wij u of uw mantelzorger kunnen ontzorgen.

Wat zijn de kosten voor respijtzorg en worden deze vergoed?

Financiering

Kosten hiervoor kunnen mogelijk vergoed worden via de

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), deze kan aangevraagd worden bij uw gemeente.
  • Wet langdurige zorg (WLZ)
    Door de zorgverzekeraar. Informeert u bij uw eigen zorgverzekeraar of dit het geval is.
  • De jeugdwet, hiervoor kunt u een aanvraag doen bij uw gemeente.
  • Persoonsgebonden budget (pgb), dit is alleen mogelijk als een pgb al aan de orde is. Overleg hiervoor met uw gemeente, het zorgkanoor of uw verzekeraar.

Meer informatie

Intensive Caring, safety and quality