Seniorenclub, uitstel of afstel?

Na een geslaagde Inloopdag op 2 maart met veel positieve reacties over ons initiatief voor het starten van de Seniorenclub dbNieuweMeer hebben wij helaas moeten besluiten dit tijdelijk op te schorten.
Helaas hebben wij te maken gehad met onvolledige informatie bij diverse partijen en dat hiervoor eerst duidelijkheid moet komen.

Aangezien wij altijd een eerlijk verhaal aanbieden naar onze cliënten willen wij ook met de Seniorenclub wel de garantie kunnen bieden dat dit initiatief aan alle kanten klopt.  Dit zodat de continuïteit gewaarborgd kan worden. Dit is op dit moment niet mogelijk en om die reden ons besluit.

Medio mei 2023 hopen wij hier meer duidelijkheid in te kunnen verschaffen. Tot die tijd vragen wij uw begrip.
Wanneer u belangstelling heeft om deel te nemen dan kunt u zich aanmelden via e-mail of door dit telefonisch door te geven aan IC Thuiszorg. Op het moment dat wij weer kunnen opstarten wordt er contact met u opgenomen.
Dit alles vanzelfsprekend vrijblijvend, uw aanmelding verplicht u nog niet tot een definitieve deelname. U kunt de Seniorenclub bezoeken, de sfeer opsnuiven en daarna besluiten of u definitief deel wil nemen.