Cursus Hygiëne en Zuurstof blijkt verfrissend

Op maandag 21 september was er een cursusdag georganiseerd voor het team van vaste en deeltijdmedewerkers (ZZP’ers) bij IC Thuiszorg. De cursus werd gegeven door Zorgscholing bv en de ruimte werd gefaciliteerd door IC Thuiszorg.
De cursus betrof twee hoofdonderdelen, Hygiëne en Zuurstof.
Helaas waren er een aantal mensen afwezig doordat één van de cursisten positief getest was op covid 19. Een aantal verwanten, ook actief bij IC Thuiszorg moest hierdoor in quarantaine en kon niet deelnemen aan de cursus.

logocirkel 01

De cursusruimte was voorbereid conform de richtlijnen. Minimaal 1,5 meter afstand tussen cursisten en zelfs bij de lunch, die uitstekend verzorgd was, was er voor iedere deelnemer een papieren tas met “benodigdheden” zoals eigen bestek en verpakte broodjes. Bij het beleg was ook rekening gehouden met restricties vanuit religie en/of gezondheid (diëet).

Zorgscholing BV

Accreditatie punten

Vooraf was er de vraag of deze cursus ook bijdroeg aan het kwaliteitsregister V&VN. Dit was niet het geval, wel kregen de deelnemers na de cursus een hand-out van de presentatie en een certificaat als bewijs van deelname.

Deel 1 – Hygiëne

Dit deel van de cursus bleek een verrassende opfrisser te zijn voor de cursisten. De cursusleidster gaf aan met welke diverse BPM materialen onder welke omstandigheden gewenst waren. Daarbij gaf zij de ruimte aan de cursisten om opmerkingen en/of vragen te stellen. Een groot pluspunt daarbij was dat de cursusleidster iemand “uit de praktijk” was. Enerzijds gaf zij aan hoe het in de praktijk hoorde te gaan maar aan de andere kant toonde zij begrip wanneer bepaalde zaken bijna onwerkbaar waren binnen een bepaalde thuiszorg-situatie. De algemene conclusie was dan ook dat iedereen zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid wat betreft de regels maar dat er daarnaast ook een verantwoordelijkheid ligt voor de verwanten die met een cliënt woonruimte delen.

Deel 2 – Zuurstof

Het team bleek al goed geïnformeerd te zijn door de dagelijkse praktijk bij IC Thuiszorg. De medewerkers hebben dagelijks te maken met chronische beademingszorg en heeft daar in het verleden ook de training thuisbeademing gevolgd. Er kwamen interessante gesprekken op gang bij dit onderdeel door de combinatie van factoren bij deze cursusdag. Hygiëne en beademingszorg in combinatie met de beperkingen en risico’s van de corona-pandemie.
Dit leverde genoeg materie op om ervaringen uit te wisselen met elkaar.

Eén van de specialismen bij IC Thuiszorg is chronische thuisbeademingszorg. IC Thuiszorg is een door de CTB gecertificeerd gedelegeerd toetser voor chronische thuisbeademing.

Cursusleidster onder de indruk van kennisniveau

“Het was een leuke club om training aan te geven, erg enthousiast en leergierig. “