Skip to content

Melding datalek

Algemeen

Er is sprake van een Datalek indien persoonsgegevens als gevolg van een beveiligingsincident in handen vallen van onbevoegde derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een zoekgeraakte USB-stick, de diefstal van een laptop, een email die is verstuurd aan verkeerde (of ten onrechte zichtbare!) emailadressen of de inbraak door een hacker.

Formulier melding datalek

Wanneer u melding wil maken van een datalek kunt u het daarvoor bestemde formulier downloaden, invullen en opsturen.
U kunt het formulier openen met Acrobat Reader of een andere pdf-editor.