Skip to content

Begeleiding samen lossen we het op!

U kunt bij ons terecht voor ambulante begeleiding en dementiezorg.
Onder ambulante begeleiding gaat het om begeleiding bij persoonlijke zaken zoals hulp bij eigen administratie, het plannen en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten.
Dementiezorg valt in de thuissituatie onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Zvw (Zorgverzekeringswet). Op den duur is er een intensievere zorg nodig en valt de zorg onder de Wlz (Wet langdurige zorg).
IC Thuiszorg biedt ambulante jeugdbegeleiding aan die valt onder de Jeugdwet. Jongeren met een beperking, zoals bijvoorbeeld autisme of ADHD worden begeleid met als doel hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te verbeteren.

Casemanagement

Een casemanager biedt ondersteuning aan cliënten en mantelzorger(s).

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding kan thuis helpen bij een verscheidenheid aan hulpvragen.

Meer informatie of een eerste kennismaking?

U wilt meer weten of wat meer duidelijkheid hebben? Geen probleem, we praten u graag en vrijblijvend bij.