Skip to content

Klachten

Indienen en behandeling

U kunt als cliënt of via iemand die u gemachtigd heeft, een klacht indienen. Meestal is het mogelijk om onvrede en frustraties op te lossen door een gesprek aan te vragen met uw evv-er of degene die bij IC Thuiszorg over klachten gaat. Een dergelijk gesprek heeft meestal al een oplossing als resultaat.
Als u een dergelijk gesprek wil dan kun u dit overleggen met bijvoorbeeld uw evv’er of u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris bij IC Thuiszorg via het emailadres klachten@icthuiszorg.nl . Uw klacht zal, voor zo ver mogelijk, vertrouwelijk behandeld worden.

IC Thuiszorg BV is aangesloten bij de Branchevereniging SPOT (Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en woonzorg) en daar is ook de klachtenregeling ondergebracht. Dit betekent dat u een klacht kunt indienen bij deze brancheorganisatie. Uw klacht zal dan door de klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen.

SPOT - IC Thuiszorg

De Klachtenfunctionaris

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet een persoon die een klacht heeft over de zorgverlening van een zorgaanbieder de gelegenheid krijgen om de klacht voor te leggen aan een Klachtenfunctionaris. Deze Klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. De Klachtenfunctionaris kan u helpen bij het opstellen van de klacht.

SPOT en haar leden vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost. Daarom heeft SPOT de behandeling van klachten voor haar leden gezamenlijk georganiseerd. Hierdoor houdt de vereniging zicht op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door haar achterban. Bovendien kunnen leden van SPOT hierdoor een snelle, onafhankelijke en eerlijke behandeling van klachten garanderen.

Het Klachtenreglement van SPOT is vastgesteld in afstemming met cliëntenorganisatie Ieder(in).
Het Klachtenreglement vindt u hier.

Een klacht indienen

U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via:

klacht@verenigingspot.nl
035 – 54 27 517
Postbus 5135, 1410 AC Naarden

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor u en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. De Klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. 

Lukt dit niet, dan kan de Klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin u en de zorgaanbieder oplossingen kunnen bespreken. De Klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen.

Vermeld bij het indienen van een klacht alstublieft een telefoonnummer waarop de Klachtenfunctionaris u kan bereiken.

Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de Klachtenfunctionaris een advies uit, waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de Klachtenfunctionaris.

De Geschilleninstantie

Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij een erkende Geschilleninstantie. IC Thuiszorg is via de branchevereniging SPOT aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil

De Geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De Geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.