Skip to content
Home

Wat wij bieden

In hoofdlijnen biedt IC-Thuiszorg hoog-complexe thuiszorg in combinatie met reguliere thuiszorg, zowel tijdelijk als langdurig.

IC Thuiszorg biedt een breed pakket aan diensten aan. Daarbij bieden wij tijdelijke zorg bij bijvoorbeeld herstel na een ziekenhuisopname en reguliere thuiszorg. Niet alleen voor volwassenen maar ook voor jonge kinderen kan IC Thuiszorg verzorging en begeleiding verzorgen. Daarnaast bieden wij ook terminale en palliatieve zorg.

Intensive Caring, safety and quality

Persoonlijke verzorging van top tot teen

Verpleging tijdelijk tot en met 24/7

Begeleiding - IC Thuiszorg

Begeleiding samen lossen we het op!

Dagbesteding - IC Thuiszorg

Dagbesteding goed en verantwoord

Persoonlijke verzorging van top tot teen

Zoals hulp en assistentie bij het opstaan, naar het toilet gaan, de dagelijkse hygiëne, aankleden, etc.

Verpleging tijdelijk tot en met 24/7

IC Thuiszorg levert zorg met kennis en kunnen vanaf niveau 2 (helpende), niveau 3 (verzorgende en verzorgende IG), niveau 4 (verpleegkundigen) tot en met niveau 5 (wijkverpleegkundigen).
U kunt ons inschakelen voor thuiszorg voor thuiswonende kinderen, jongeren en volwassenen met een (complexe) zorg- of hulpvraag. Iedereen is welkom, en hoewel het specialisme van IC-Thuiszorg ligt bij complexe zorgvragen kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht voor reguliere thuiszorg.
Bij een complexe zorgvraag hebben onze cliënten vaak te kampen met multi-morbiditeit, oftewel meerdere chronische aandoeningen. Deze aandoeningen betreffen onder meer epilepsie, hemiparese, eetstoornissen, groeistoornissen, hernia’s, longziekten, alzheimer, Duchenne, ADHD et cetera. Wij bieden ook zorg aan palliatieve en terminale cliënten.

Begeleiding samen lossen we het op!

Begeleiding - IC Thuiszorg

U kunt bij ons terecht voor ambulante begeleiding en dementiezorg.
Onder ambulante begeleiding gaat het om begeleiding bij persoonlijke zaken zoals hulp bij eigen administratie, het plannen en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten.
Dementiezorg valt in de thuissituatie onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Zvw (Zorgverzekeringswet). Op den duur is er een intensievere zorg nodig en valt de zorg onder de Wlz (Wet langdurige zorg).
IC Thuiszorg biedt ambulante jeugdbegeleiding aan die valt onder de Jeugdwet. Jongeren met een beperking, zoals bijvoorbeeld autisme of ADHD worden begeleid met als doel hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te verbeteren.

Dagbesteding goed en verantwoord

Dagbesteding - IC Thuiszorg

IC-Thuiszorg heeft een breed netwerk van partijen die op diverse niveaus dagbesteding aanbieden. Passende dagbesteding in een omgeving die past bij de cliënt. Vanwege het brede netwerk kan de organisatie een gewenste dan wel geschikte dagbestedingsplek vinden voor iedere cliënt. Dagbesteding wordt vaak ingezet als ondersteuning naar mantelzorgers en is binnen onze dienstverlening dan ook vaak in combinatie met zorg voor de cliënt zijn omgeving. Dit noemen wij complementaire zorg, kwaliteit van leven voor cliënt en zijn omgeving.

Meer informatie of een eerste kennismaking?

U wilt meer weten of wat meer duidelijkheid hebben? Geen probleem, we praten u graag en vrijblijvend bij.