Skip to content

Uitsluitingscriteria

Inclusie- en exclusiecriteria

Algemeen

De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) is minimaal 18 jaar. Onze doelgroep waarop onze dienstverlening gericht is zijn cliënten met een lichte tot zware zorgvraag.

Onze diensten

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Individuele begeleiding

Inclusiecriteria

Met de volgende gezondheidsproblemen kunt u bij IC Thuiszorg terecht:

  • Somatische aandoening of beperking
  • Lichamelijke handicap
  • Zintuigelijke handicap of communicatieve stoornis
  • Psychosociale problemen

Zorgverlening zoveel mogelijk op u aangepast

U kunt een beroep doen op ons, ongeacht uw cultuur, geloof of levensbeschouwing, wij proberen hier rekening mee te houden en u te voorzien van de zorg en medewerkers die aansluiten bij uw culturele achtergrond, geloof en levensbeschouwing.

Exclusiecriteria

IC Thuiszorg biedt geen geestelijke zorg en kraamzorg. Zorgvragers die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving en niet binnen de bevoegdheden van IC Thuiszorg vallen worden volgens protocol geweigerd. Wel zal IC Thuiszorg in dergelijke gevallen actief proberen mee te denken en waar mogelijk zich inspannen om passende zorg te vinden die aansluit bij de behoeften van de zorgvrager.

Zorgweigering

Op de volgende onderdelen kan IC Thuiszorg weigeren een cliënt in zorg te nemen.

Zorgbeëindiging

Door de volgende oorzaken kan de zorg worden beëindigd.

Informatie en/of Klachten

Voor klachten kunt u ten allen tijde met ons het gesprek aan gaan. Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch voor u beschikbaar. Daarnaast kunt u een bericht doen via e-mail of een brief sturen. Uw bericht zal dan met prioriteit en zorgvuldigheid behandeld worden.

E-mail: klachten@icthuiszorg.nl
Postadres IC Thuiszorg, zie de contactpagina.

Wanneer IC Thuiszorg niet in staat is om uw klacht te behandelen, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zie hiervoor de pagina Klachtenprocedure.