Skip to content

Missie en Visie

IC Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie met ambitie. Een missie en visie waarbij er “een stip op de horizon” geplaatst is, het doel wat we willen bereiken.

Intensive caring, safety and quality, wij denken in mogelijkheden naar de toekomst. Voor onze cliënten, partners en voor het realiseren van onze ambitie.

Onze Missie

“Intensive Caring, safety and quality”

dat is waar wij voor staan. Wij zoeken oplossingen voor mensen met een (complexe) zorgvraag die veilig thuis willen wonen. Een cruciaal onderdeel van deze thuissituatie betreft veelal het gezin en/of de directe omgeving van de cliënt. Het gezin en de directe omgeving zijn integraal onderdeel van de zorg, met een positieve invloed op de cliënt als gevolg. Ons streven is dat iedereen thuis kan verblijven ongeacht hun klachten of meervoudige aandoeningen. Niets is onmogelijk. Het verblijven in de vertrouwde en veilige thuissituatie in verbinding met het gezin en de directe omgeving is heel belangrijk voor het welzijn en de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Het bevorderen van de kwaliteit van leven thuis, het versterken van de eigen mogelijkheden van de cliënt en het garanderen van een veilige thuissituatie is ons doel.

Onze Visie

IC-Thuiszorg heeft de ambitie om samen met partners in de keten de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor thuiswonende zorg- en hulpbehoevenden te verhogen. Enkel wanneer het echt niet meer mogelijk is om thuis te verblijven, worden er oplossingen gezocht in de vorm van zorginstellingen of kleinschalige/huiselijke woonzorgvoorzieningen. In lijn met voornoemde is IC-Thuiszorg voornemens om in de toekomst kleinschalige en huiselijke woonzorgvoorzieningen te realiseren voor diegenen waarvoor het niet langer mogelijk is om thuis te verblijven als gevolg van hun zorgvraag.

Meer informatie of een eerste kennismaking?

U wilt meer weten of wat meer duidelijkheid hebben? Geen probleem, we praten u graag en vrijblijvend bij.