Skip to content

Verpleging tijdelijk tot en met 24/7

IC Thuiszorg levert zorg met kennis en kunnen vanaf niveau 2 (helpende), niveau 3 (verzorgende en verzorgende IG), niveau 4 (verpleegkundigen) tot en met niveau 5/6 (wijkverpleegkundigen).
U kunt ons inschakelen voor thuiszorg voor thuiswonende kinderen, jongeren en volwassenen met een (complexe) zorg- of hulpvraag. Iedereen is welkom, en hoewel het specialisme van IC-Thuiszorg ligt bij complexe zorgvragen kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht voor reguliere thuiszorg.
Bij een complexe zorgvraag hebben onze cliënten vaak te kampen met multi-morbiditeit, oftewel meerdere chronische aandoeningen. Deze aandoeningen betreffen onder meer epilepsie, hemiparese, eetstoornissen, groeistoornissen, hernia’s, longziekten, alzheimer, Duchenne, ADHD et cetera. Wij bieden ook zorg aan palliatieve en terminale cliënten.

Activiteiten die horen bij verpleging:

Een verpleegkundige mag alles doen op het vlak van Persoonlijke verzorging.

Toedienen van medicatie

Toedienen van medicatie als de huid niet intact is, zoals bij injecteren en het aanbrengen van medicatie op een niet-intacte huid.

Sondes en katheters

Het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke.

Verzorging lichaamsopeningen

Het inspecteren, schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma, insteekopening PEG-sonde) bij een niet-intacte huid.
Het verzorgen van wonden.

Uitvoeren voorbehouden handelingen

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen gebeurt altijd in opdracht van een arts.

Bij persoonlijke verzorging kan aan de volgende activiteiten worden gedacht:

Een verpleegkundige mag alles doen op het vlak van Persoonlijke verzorging.

Toedienen van medicatie

Toedienen van medicatie als de huid niet intact is, zoals bij injecteren en het aanbrengen van medicatie op een niet-intacte huid.

Sondes en katheters

Het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke.

Verzorging lichaamsopeningen

Het inspecteren, schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma, insteekopening PEG-sonde) bij een niet-intacte huid.
Het verzorgen van wonden.

Uitvoeren voorbehouden handelingen

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen gebeurt altijd in opdracht van een arts.

Meer informatie of een eerste kennismaking?

U wilt meer weten of wat meer duidelijkheid hebben? Geen probleem, we praten u graag en vrijblijvend bij.