Praktijk observatiedag bij IC Thuiszorg

Binnen de thuiszorg moet je soms snel schakelen, flexibel zijn door een plotseling wijzigend cliëntenaanbod of zorgzwaarte. Soms maken wij dan ook gebruik van uitzendkrachten en één van de uitzendbureau’s waar wij mee samen werken is Vytae, een uitzendbureau voor studenten en professionals met een zorg-, sociale en pedagogische achtergrond.

De studenten volgen allemaal een zorggerelateerde opleiding op universitair niveau, zoals fysio, psychologie, geneeskunde, etc.
Vytae biedt deze studenten de gelegenheid om als bijbaan in de zorg bij te verdienen en zodoende kennis te maken met de praktijk en tegelijkertijd zorgpersoneel te kunnen ondersteunen bij hun taken.

logocirkel 01
observatiedag6_icthuiszorg

Mede door de corona pandemie is het op dit moment lastig om studenten kennis te laten maken met de praktijk.
De theorie is vaak anders dan de praktijk, je moet zorg beleven, zien wat er gebeurd en vervolgens bij jezelf de afweging maken of je het aankunt.
Het gaat verder dan alleen handelen, ook je gevoel en empatisch vermogen komen aan bod. Om die reden heeft IC Thuiszorg er in toegestemd om voor een kleine groep studenten een paar “praktijk observatie dagen” te organiseren. Met alle voorzorgsmaatregelen en vanzelfsprekend met toestemming van de cliënt.

De dag werd ingedeeld in twee delen, een “Algemeen” en “Praktijk / observatie” gedeelte. Binnen het algemene gedeelte werd er kennis gemaakt en werden de studenten voorgelicht over de werkwijze van IC Thuiszorg en de RIVM richtlijnen.
Bij het praktijk/observatie gedeelte konden de studenten allerlei werkzaamheden meebeleven en werd er door de medewerkers van IC Thuiszorg toelichting gegeven. Daarbij was er vanzelfsprekend ook de mogelijkheid voor de studenten om vragen te stellen.

Praktijk Observatiedag buiten - IC Thuiszorg

Deze observatiedagen waren voor alle partijen een testcase. Kijken of er een toegevoegde waarde is voor de studenten en of dit niet te belastend werd voor cliënt en verzorgers.
De studenten gaven aan er zeker wat aan gehad te hebben. Het beeld bij thuiszorg was in positieve zin beïnvloed en de keuze voor “de zorg” werd door deze dag alleen maar sterker.
Nadelen waren er ook, door de maatregelen ter voorkoming van een corona-besmetting moesten de studenten afstand houden en dat benadeelde het contact en de observatie op sommige momenten. Een min-punt wat de tevredenheid bij alle partijen niet wegneemt. De insteek om studenten kennis te laten maken met de praktijk om meer feeling te krijgen met de zorg is door deze dag meer dan geslaagd te noemen. 

observatiedag3_icthuiszorg