Skip to content

Casemanagement voor client en mantelzorger

Als cliënt of mantelzorger is het vaak moeilijk om naast het omgaan met de zorg ook zaken te regelen met verschillende instanties en/of zorgaanbieders. Vaak is de zorgvraag al belastend genoeg en sterker nog, mantelzorgers dreigen overbelast te worden met alle gevolgen van dien.
Hiervoor kan er een casemanager ingezet worden die ondersteuning biedt aan zowel clienten en de mantelzorger(s) die bij de client betrokken zijn. Doel, de cliënt en zijn mantelzorger(s) zoveel mogelijk ontzorgen. IC Thuiszorg werkt met meerdere casemanagers, u kunt er daarom van verzekerd zijn dat zelfs bij afwezigheid er een contactpersoon voor u beschikbaar is.

Dat mensen vaak de bomen door het bos niet meer zien: wat is WMO, wat gaat via zorgverzekeringswet, en wat via de wet langdurige zorg? Een Casemanager is ook hier voor opgeleid en kan u adviseren en inzicht te geven in uw situatie, en over de toekomst voorlichting te geven.

Wat doet een casemanager?

Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.

Stichting Alzheimer Nederland

De casemanagers waar IC Thuiszorg mee werkt beschikken over een brede expertise. Meestal wordt er gesproken over een Casemanager Dementie maar onze casemanagers hebben ook een verpleegkundige achtergrond en daaraan verwante ervaring. Om die reden kunnen zij ook breed met u meedenken. 

Dit betekent dat zij door hun ervaring en opleiding ook voor de kwetsbare oudere een aanvulling zijn, door preventief te kunnen adviseren en meedenken. Het doel is dat ouderen en kwetsbare mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen!

De Casemanager werkt samen met mantelzorgorganisaties en gemeente.
En werkt direct samen met de collega’s van de thuiszorg in het geven van advies, instructie en begeleiding.

Allround casemanagers, een voordeel

De casemanagers van IC Thuiszorg zijn vanzelfsprekend inzetbaar als “Casemanager Dementie” maar wij spreken liever van “Casemanager Ouderenzorg”. Waarom? Naast dementie of alzheimer is er vaak ook sprake van andere zorgvragen. Dan is het prettig voor u als client of mantelzorger dat u met alle vragen over verzorging, verpleging en begeleiding bij één contactpersoon terecht kunt.

Een Casemanager kan doorverwijzen en/of samen een aanvraag doen bij WLZ of WMO (huishoudelijke hulp, aanvraag vervoer en andere hulpmiddelen) doen.
Zij werkt samen met regionale netwerken, specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners bij huisartsen (POH’s),

Kan alles opgelost worden?

Ja en nee. IC Thuiszorg biedt een breed pakket aan diensten en heeft daaraan verwante expertise in huis. Maar sommige zaken liggen ook buiten ons bereik. Bij vragen naar zorgverzekeraars, gemeenten of andere instanties kunnen wij vanzelfsprekend geen garanties geven maar wel ondersteunen.
Uw voordeel: ook bij complexe vragen weten onze casemanagers bij wie u terecht kunt. Dit kan intern bij IC Thuiszorg zijn ofwel kunnen wij u ondersteunen en aangeven wat de te ondernemen stappen zijn.

Een Casemanager heeft een kwaliteitsregistratie bij de beroepsorganisatie V&VN afd. maatschappij en gezondheid en verpleegkundige dementie.

Heeft u recht op een casemanager?

Wanneer er van uw verwijzer (huisarts, specialist) aangegeven wordt dat er ondersteuning noodzakelijk is dan kan dit aangegeven worden naar uw zorgverzekeraar of gemeente (WMO).
Nadat uw zorgverzekeraar of gemeente een akkoord geeft op de inzet van een casemanager kan er gestart worden. U heeft dan de garantie dat de kosten hiervoor vergoed zullen worden.

U heeft een casemanager nodig

Geef dan aan naar uw behandelaar (huisarts, specialist) dat u een diagnose nodig heeft met daarin opgenomen dat casemanagement nodig is. Met deze “verwijzing” kan IC Thuiszorg aan de slag voor u.

Tip!

Ook de wijkverpleegkundige indiceert bij bijvoorbeeld een “niet-pluis-fase” voor het monitoren en ondersteunen in de thuissituatie. Bijvoorbeeld door 1 x per 2-3 maanden op gesprek te komen en laagdrempelig contact te houden met de mantelzorger(s).
En: Hoe eerder de kennismaking, hoe beter het proces gemonitord kan worden, zodat een cliënt en/of mantelzorgers goed weten wat er wel en niet in hun specifieke situatie mogelijk is.

Meer informatie of een eerste kennismaking?

U wilt meer weten of wat meer duidelijkheid hebben? Geen probleem, we praten u graag en vrijblijvend bij.