Skip to content

Ambulante Begeleiding Voor wie en hoe?

Ambulante begeleiding betekent dat je een begeleider toegewezen krijgt die thuis kan helpen bij een verscheidenheid aan hulpvragen. Bij de jeugd betekent dit problemen waar je tegenaan kan lopen bij autisme, ADHD, maar bijvoorbeeld ook bij vereenzaming/isolatie, depressie of een situatie die onprettig is en waarbij je hulp kan gebruiken. Het kan ook betekenen dat we meekijken naar een plek die geschikt is om scholing, werk of dagbesteding voort te zetten of te starten.
De begeleiding gaat om het verbeteren van de levenskwaliteit, zelfredzaamheid, betekenis en zelfstandigheid. We kijken wat er nodig is voor de cliënt en passen hier onze aanpak op aan. De cliënt staat centraal tijdens de begeleiding.

Ambulante begeleiding kan in sommige gevallen ook betekenen dat we ons niet alleen op de jeugdige richten, maar daarnaast ook kunnen kijken naar het gezin als geheel. Soms is er in het gezin iets anders nodig, waardoor iedereen beter vooruit kan en daarmee ook de jeugdige geholpen kan worden.

Daarnaast kunnen we ook helpen bij mensen die de leeftijd van 18 gepasseerd zijn. Dit kan betekenen dat we mensen helpen beter leren omgaan met een diagnose, het leven helpen inrichten, maar ook helpen bij herstel na bijvoorbeeld ziekte of een moeilijke periode of problemen bij algemene dagelijkse handelingen.

Voorwaarden

Er moet een indicatie aanwezig zijn aan de hand van een officiële en nog geldige diagnose. De diagnose moet afgegeven zijn door een gecertificeerde instelling of zorgverlener. Op basis hiervan kunnen wij financiering aanvragen om passende zorg te kunnen bieden.

Voordelen

  • We kijken en luisteren naar de cliënt als persoon en passen hier onze begeleiding op aan.
  • Je krijgt een vaste hulpverlener zodat je een veilige band op kan bouwen.
  • We bieden een flexibele manier van begeleiding, waardoor er veel mogelijk is.
  • We hebben gemotiveerde, professionele en betrouwbare mensen als begeleiders.
  • We werken vanuit wat er wél mogelijk is en bouwen van daaruit verder naar vooruitgang.
  • We werken met een plan, doelen en evaluaties, zodat de begeleiding inzichtelijk blijft.
  • We nemen acht van de zorg/hulpverleners die al verbonden zijn met de cliënt en gaan daar een positieve samenwerking mee aan, om alle zorg te stroomlijnen.
  • We blijven continue zorgen bieden zo lang dit nodig/mogelijk is.
  • We streven een open, heldere en constructieve communicatie met cliënt en betrokkenen na.

Meer informatie of een eerste kennismaking?

U wilt meer weten of wat meer duidelijkheid hebben? Geen probleem, we praten u graag en vrijblijvend bij.