Skip to content

Dagbesteding Jeugd Omschrijving

De dagbesteding is een plek voor jongeren om (weer) een veilige basis op te bouwen na bijvoorbeeld schooluitval of andere situaties die ervoor gezorgd hebben dat iemand niet meer mee heeft kunnen doen aan dagelijkse bezigheden buitenshuis. We bieden een laagdrempelige plek aan, met gelijkgestemden en professionele begeleiding met het doel op eigen kracht weer een plek innemen in de maatschappij. Dit kan school, werk of een andere betekenisvolle en geschikte dagbesteding vinden.

Voor wie?

Jongeren tussen de 12-18 die te maken hebben of hebben gehad met schooluitval, ADHD, autisme, depressie, geestelijke klachten, faalangst of algemene angst. Met andere problemen kan er uiteraard ook gekeken worden of de dagbesteding een geschikte plek is.

Meerwaarde

Jongeren krijgen een plek aangeboden waar ze gestimuleerd worden te kijken naar hun eigen interesses en vaardigheden en van daaruit in hun eigen tijd uit te bouwen naar een situatie waarbij hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en functioneren in de maatschappij vergroot wordt.
Dit doen wij door te werken met een plan, doelen en evaluaties om de voortgang bij te houden en tijdig bij te sturen waar dit nodig is.

Het is ons streven een plek te bieden waar jongeren, wellicht na vervelende of traumatische ervaringen, een veilige plek kunnen vinden om weer op te kunnen bouwen en stappen te gaan zetten richting welzijn, heling en het in staat zijn een zo prettig mogelijk leven voor henzelf op te kunnen bouwen.

Extra’s

  • Er kan persoonlijke begeleiding aangeboden worden wanneer dit nodig is.
  • Er kan extra ambulante begeleiding aangeboden worden.
  • Aanbieden van een doel, structuur en ritme.
  • Aanbieden van een plek om sociale interactie te stimuleren.
  • Groepsactiviteiten.
  • Een laagdrempelige plek om in eigen tempo de ontwikkeling weer op te pakken.
  • Begeleiding bij doelen stellen, plannen en structureren.

Klik hier voor het aanmeldformulier

Selecteer in het aanmeldformulier “Dagbesteding Jongeren”.