HKZ certificering verlengd

Altijd weer spannend, het jaarlijkse bezoek van de auditeur van Dekra. IC Thuiszorg is sinds 2021 HKZ gecertificeerd en dit jaar moest de certificering geupgraded worden naar de norm 2021. Op 11 augustus was de audit en deze verliep prima! Met slechts 1 verbeterpunt kwam IC Thuiszorg de audit glansrijk door. Voor dit verbeterpunt in het primaire proces is een onderbouwing en bijbehorend plan van aanpak aangeleverd en op vrijdag 22 september kwam het definitieve bericht dat IC Thuiszorg het nieuwe certificaat voor de komende 3 jaar weer mag voeren. Dit betekent dat IC Thuiszorg blijft beschikken over het HKZ certificaat kleine organisaties. Het hele team voelt dit als “loon naar werken” en een steuntje in de rug bij onze ambitie om goede zorg met kwaliteit en veiligheid te blijven bieden aan onze cliënten.