IC Thuiszorg deelnemer transfer platform POINT

IC Thuiszorg is nu nog beter bereikbaar voor cliënten die nazorg nodig hebben na een ziekenhuisopname. Sinds kort zijn wij deelnemer binnen POINT, een digitaal platform waarbinnen gegevens van en over cliënten op een veilige wijze gedeeld kunnen worden. Dit kan een verwijzing en het in zorg nemen van een cliënt aanzienlijk versnellen en vereenvoudigen.

Het regiobeheer van Enovation POINT wordt geregeld via Sigra. Sigra is een organisatie die al tientallen jaren actief is als voor Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam.

SIGRA - IC Thuiszorg BVNa ontslag uit het ziekenhuis gaan veel patiënten voor verdere zorg naar verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), ook wel transfer genoemd. POINT is een digitaal samenwerkingsplatform waarmee zorgverleners die betrokken zijn bij de transfer informatie met elkaar kunnen delen. POINT ondersteunt digitaal de transfer én de gegevensoverdracht. Het vinden van de juiste nazorgplek gaat met POINT eenvoudiger en de informatieoverdracht is juist, volledig en actueel. In onze regio maken meer dan negentig ziekenhuizen en VVT organisaties gebruik van POINT.
(Bron: website Sigra.)

Op deze wijze is er voor alle deelnemende partijen voordeel

De cliënt of mantelzorger hoeft bijna niets te regelen.
De verwijzer kan snel zien of de cliënt kan worden aangenomen, door de beschikbaarheid van gegevens kan IC Thuiszorg snel zien of zij de juiste zorgmedewerkers beschikbaar heeft.
De verwijzer (ziekenhuistransfer) en de thuiszorgorganisatie kunnen een zorgvuldige en veilige overdracht realiseren.