Opleiding chronische beademingszorg

IC Thuiszorg biedt zorg, ook bij een complexe tot zeer complexe zorgvraag. Een onderdeel hiervan is chronische beademingszorg. Deze vorm van zorg is onder andere aan de orde bij cliënten die te maken hebben met een spierziekte (bijv. Duchenne of ALS) of bij zenuwaandoeningen zoals MS, waarbij er een verlamming ontstaan is aan de luchtwegen.

Bij IC Thuiszorg kunnen zorgverleners een opleiding volgen voor het kunnen toepassen van beademingszorg in de thuissituatie. Hiermee speelt IC Thuiszorg in op de groeiende vraag naar zeer complexe en gespecialiseerde thuiszorg.

Meer informatie of een eerste kennismaking?

U wilt meer weten of wat meer duidelijkheid hebben? Geen probleem, we praten u graag en vrijblijvend bij.