Belangrijk bij uw zorgverzekering 2023

Wij willen u waarschuwen alert te zijn bij uw zorgverzekering voor 2023. Een aantal zorgverzekeraars hebben hun vergoedingen aangepast.
Aangezien dit per zorgverzekeraar en/of polis verschilt kunnen wij daar geen overzicht van geven en vragen wij u daar zelf naar te kijken. Het is mogelijk dat u een ander pakket of aanvullende verzekering voor moet afsluiten.

Een aantal zaken die ons opvallen:

  • Vergoedingen voor ongecontracteerde zorg zullen verlaagd worden.
    Bij de meeste zorgverzekeraars wordt er 75% vergoed voor ongecontracteerde zorg. Dit wordt bij een aantal verlaagd naar 60 of 70%.
    Tot nu toe heeft IC Thuiszorg het beleid gevoerd dat cliënten nooit hoeven bij te betalen. Bij een te grote verlaging is het mogelijk dat wij u een klein deel in rekening brengen. De bijbetaling zal dan maximaal tot 75% zijn. U zult dus nooit het volle tarief van 100% hoeven te betalen.
  • Andere zaken benodigd voor zorg worden minder vergoed.
    Denk hierbij aan incontinentiemateriaal, fysiotherapie, etc.

Heeft u een nieuwe polis ontvangen voor 2023? Ons advies om deze zorgvuldig door te nemen om te zien of de polis voor u voldoende toereikend is.

Tot slot, dit zijn ontwikkelingen waar wij, IC Thuiszorg, geen grip op hebben. “De zorg” wordt duurder maar wij zullen er alles aan blijven doen om u en/of uw familielid te blijven ontzorgen, ook in 2023!