Medewerkers krijgen instructie peritoneale dialyse

De medewerkers van IC Thuiszorg hebben een zeer brede ervaringsdeskundigheid maar staan altijd open voor nieuwe inzichten bij de zorg. Om die reden staat scholing en bij-scholing dan ook hoog op onze prioriteitenlijst.
Onlangs kregen wij een cliënt doorverwezen met, onder andere, een dialyse-zorgvraag. Het Spaarne Gasthuis gaf aan daarvoor een instructie te kunnen bieden. Een aanbod waar IC Thuiszorg graag gebruik van maakte!

Medewerkers verrast!

Op maandagmorgen melde het team van IC Thuiszorg zich voor de instructie Peritoneale dialyse bij het Spaarne Gasthuis en liet zich bijpraten. Het bleek een schot in de roos, medewerkers werden toch nog verrast over specifieke zaken rondom dit type zorg.

Meerwaarde voor iedereen

Deelnemende medewerkers gaven unaniem aan dat zij, mede dankzij deze instructie, de zorg bij dialyse-cliënten met de gewenste kwaliteit en veiligheid kunnen bieden. Een meerwaarde voor de medewerkers van IC Thuiszorg en verwijzers die cliënten met deze zorgvraag bij ons kunnen onderbrengen.

Conclusie

De instructie werd door medewerkers als zeer waardevol ervaren. Daarnaast een groot compliment naar het Spaarne Gasthuis voor de ontvangst en de wijze waarop onze medewerkers werden geïnstrueerd.